Onze volgende crea-café zal doorgaan op woensdag 25 april 2018 om 13:30u in ons lokaal  ’t Geleeg, Stationstraat 135 te Alken.

Allen op post !

Meer info

Beeld maken in steen

Donderdag 17 mei 2018 om 13u30 (en eventueel een 2de groep om 09u)

We werken met een zachte zeepsteen. Dit is een  steensoort waar iedereen mee aan de slag kan. We werken naar de vorm van de steen en maken er een opening in. Ieder beeld zal uniek zijn.

Waar: lokaal Rozerood, Het Geleeg, Stationsstraat 135, Alken

Begeleiding: kunstenaar Jos Kuppens. Meebrengen: werkkledij  en schoenen (stof).

Gratis voor lotgenoten en één naaste.

Inschrijven: vóór 05/05/2018 bij  vzwrozerood@gmail.com  of 0470/39 67 85. Max 10 deelnemers in groep 1 en ev. 10 in groep 2.

Meer info

VZW Rozerood

Is een Limburgse vereniging van en voor mensen met kanker en hun naasten.

Rozerood

  • Gelooft in de kracht van lotgenoten, familie en naasten
  • Helpt om het verleden een plaats te geven
  • Wijst op het nu en kijkt naar de toekomst

Hoe ga je om met je ziekte in het dagelijkse leven?
Wat betekent het voor jezelf, je gezin en naasten?
Wat zijn de gevolgen voor je werk?

Rozerood is er voor jou op het ogenblik dat iedereen denkt dat het achter de rug is.

Rozerood brengt lotgenoten en mensen die hen omringen samen. Het zijn ontmoetingsmomenten met enerzijds activiteiten (intuïtief schilderen, voetmassage, wandelen,….) en anderzijds aandacht voor elkaars verhalen.

Je ontdekt dat je er niet alleen voor staat.

een lotgenotenvereniging waar positieve kracht bindt!