DE OPTIMUSSEN

Meer info bij ‘Steun/Acties’

Je kan ook altijd hun Facebookpagina bezoeken voor meer info !

Zondag 16 september 2018 nodigen wij jullie van harte uit om ons opgefrist lokaal te komen inwijden!

Er is hard gewerkt, geverfd en vernieuwd om ons lokaal nog aangenamer te maken voor onze lotgenoten en hun naasten. Vele handen hebben samengewerkt om de klus te kunnen klaren, waarvoor onze grote dank!

We zullen dan ook ons najaarsprogramma  toelichten, maar vooral elkaar nog eens ontmoeten. Eveneens wordt de kaart van ‘ De Optimussen’ getrokken…

Enkele lotgenoten hebben voorgesteld om voor een natje en een droogje te zorgen. Daarom zouden we het appreciëren als jullie op voorhand laten weten of jullie  komen en met hoeveel personen.

Inschrijven kan via email : vzwrozerood@gmail.com of via gsm: 0470/39 67 85. Graag ten laatste tegen 6 september een seintje.

Noteer dus alvast in jullie agenda: zondag 16/09/18 van 14u tot 16u :  Lokaal Rozerood ‘t Geleeg, Stationsstraat 135, Alken . Parkeren kan aan het station, een 30 meter van ons adres.

Wij kijken er naar uit jullie daar te begroeten !

De Warmste week van Studio Brussel 2018

Joepie, wij zijn weer geregistreerd als goed doel bij de Warmste Week van Studio Brussel 2018.

Willen jullie een actie voeren voor onze vereniging vzw Rozerood ? Ga dan naar de website dewarmsteweek.stubru.be en registreer daar je actie met ons als goed doel !

VZW Rozerood

Is een Limburgse vereniging van en voor mensen met kanker en hun naasten.

Rozerood

  • Gelooft in de kracht van lotgenoten, familie en naasten
  • Helpt om het verleden een plaats te geven
  • Wijst op het nu en kijkt naar de toekomst

Hoe ga je om met je ziekte in het dagelijkse leven?
Wat betekent het voor jezelf, je gezin en naasten?
Wat zijn de gevolgen voor je werk?

Rozerood is er voor jou op het ogenblik dat iedereen denkt dat het achter de rug is.

Rozerood brengt lotgenoten en mensen die hen omringen samen. Het zijn ontmoetingsmomenten met enerzijds activiteiten (intuïtief schilderen, voetmassage, wandelen,….) en anderzijds aandacht voor elkaars verhalen.

Je ontdekt dat je er niet alleen voor staat.

een lotgenotenvereniging waar positieve kracht bindt!